Foto: Thinkstock

Većina ljudi poznaje dve osnovne osobine svetlosti, boju i jačinu. Međutim, svetlost poseduje i treću osobinu – polarizaciju, odnosno usmerenost oscilacija svetlosnih talasa. Životinje poput pčela i mrava uzorke polarizacije na nebu koriste kako bi se snalazili u prostoru. Vrlo malo ljudi, čak i u naučnoj zajednici, svesno je da ljudi mogu golim okom da opaze polarizaciju svetlosti.

Ljudsko oko može da vidi i treću osobinu svetlosti.

Žilijet Mekgregor sa Univerziteta u Lesteru proučavala je kako ljudi opažaju polarizovanu svetlost koristeći eksperiment uz pomoć kojeg su se prethodno ispitivao vid hobotnica i sipa.

Govoreći uopšteno, svetlosni talasi su istovremeno polarizovani horizontalno i vertikalno, stvarajući mešavinu polarizacija. Ali, nekad se može dogoditi da većina svetlosnih talasa – kao što je to na delu neba, na kompjuterskim ekranima i odrazima na vodi i staklu – osciluje istim usmerenjem. Ta svetlost se smatra snažno polarizovanom. Kompjuterski LCD ekrani, pametni telefoni, tableti i projektovanje 3D filmova u bioskopima oslanjaju se na polarizovanu svetlost.

Ljudi polarizovanu svetlost opažaju uz pomoć Hajdingerove četke, suptilnog entopičkog fenomena koji ljudi vide kao žuto-plavi uzorak nalik leptir-mašni. Taj efekat se javlja u samom oku, nije slika nekog predmeta pa Hajdingerova četka u većini slučajeva nestane nakon nekoliko sekundi.

Mekgregor i njeni saradnici su zahvaljujući LCD ekranima koji su sposobni da taj fenomen konstantno reprodukuju uspeli da izmere dinamiku menjanja Hajdingerovih četki, pa su potvrdili da neki pojedinci mogu percipirati promenu polarizovanog ugla kroz okretanje “leptir-mašne”.

“Naše istraživanje je pokazalo da rožnjača značajno utiče na percepciju polarizovane svetlosti, a budući da optička obeležja rožnjače variraju od osobe do osobe, to objašnjava zašto ljudi na različit način percipiraju Hajdingerove četke”, istakla je ona.

Da biste sami videli Hajdingerove četke, pogledajte u belu površinu na LCD ekranu vašeg kompjutera, tableta ili mobilnog telefona. Potom nagnite glavu sa jedne strane na drugu i slabašne žute i plave leptir-mašne nešto veće od vašeg palca trebalo bi da postanu vidljive. Uz nešto vežbe, možete da ih vidite na delovima plavog neba na 90 stepeni od sunca, pogotovo tokom izlaska i zalaska.

Osetljivost na polarizaciju bi, nada se Mekgregor, mogla da pomogne pri uočavanju starošću uslovljene degeneracije žute tačke, mesta najjasnijeg ljudskog vida.

IZVOR: N1

POSTAVI ODGOVOR